Özel Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi ) nedir?

Özel öğrenme güçlüğü ya da diğer adıyla diskelsi, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka
türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. Amerikan Pskiyatri Birliği (APA) tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme
sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir
kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler. Bilgiyi işleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.

  1. Girdi Aşaması                                                      Daha Fazla Bilgi Edinin
  2. İşlemleme Aşaması                                        Daha Fazla Bilgi Edinin
  3. Bellek – Depolama Aşaması                      Daha Fazla Bilgi Edinin
  4. Çıktı Aşaması                                                    Daha Fazla Bilgi Edinin

Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin akademik becerileri aynı
yaş ve zekâ seviyesindeki akranlarından daha düşük bir düzeyde olmasına rağmen güçlü, yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır. Disleksi tanısı olan bireyler meraklı ve çevrelerine karşı ilgili olabilir, ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler. Sözcükler yerine resimlerle düşünebilirler. Sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir. Yaratıcıdırlar. Pratik çözüm yolları bulabilirler. Bir matematik sorusunu kâğıt kalem kullanmadan zihinden çözebilirler. Bir makineyi kılavuzu okuyup çalıştırmak yerine bir bakışta anlayıp çalıştırabilir ve icatlar yapabilirler.

Kurumumuzda Özel öğrenme güçlüğü tanısı olan bireylerin eğitimleri, Özel Eğitim Alan öğretmenleri ile bire bir işlenen derslerle destek eğitim hizmeti sunuyoruz. Daha fazla bilgi ve değerlendirme için bizimle iletişime geçin
İletişime Geç