DİL KONUŞMA

Çocuklarımızda kabaca telaffuz sorunları, konuşma sorunu olarak niteleyebileceğimiz sesletim  (artikülasyon) problemleri dil bozuklukları ve kekemelik en sık karşılaşılan sorunlardır. 

Çocuklarda dil edinimi çevresinden duyduğu sesleri taklit etmesiyle başlar. İhtiyaçlarını ve ilgi duyduğu şeyleri göstermesi ile devam eder

Dil konuşma yeteneği hayatın ilk yıllarından itibaren hızla gelişir. Konuşmayı öğrenemeyen, çevre ve toplum baskısıyla ertelenen ya da ihmal edilen çocuklarda; kişiliklerinde düzensizlik, iletişim problemleri ve uyumsuzluk gibi akademik kariyerini etkileyen davranış problemleri ortaya çıkabilir.

Aileler bu durumda bilinçli olmalı, çocuğu gözlemlemeli ve şüpheye düştüğü durumlarda uzman görüşü almalıdır.

Çocuğunuzun konuşması gecikmişse, konuşma bozukluğu semptomlarını seyrediyorsanız Dil Konuşma Terapistleriyle görüşmeniz gerekmektedir. Ülkemizde Dil Konuşma Terapistlerinin sayısı ne yazık ki oldukça azdır. Bir çok terapist de ülkemizde eğitim açısından denkliği bulunmayan diplomaya sahip kimselerdir. Çocuğunuzu Dil Konuşma Terapisti diye odyologlara göstermediğinize emin olun.
Kurumumuzda bulunan uzman Dil Konuşma Terapistleriyle randevu almak için bizimle iletişime geçiniz

Dil Konuşma Terapistleri Ne Yapar?

İleri düzeyde konuşma bozukluğu olan bireyler için destekleyici ve alternatif iletişim becerilerini öğretir.

Kekemelik ve akıcılık bozukluğu olan bireylere konuşma akıcılığı sağlar, ses terapileri uygular.

Dil Konuşma terapistleri artikülasyon bozukluğu olan bireylere konuşma seslerinin doğru ve uygun üretimini öğretir.

Motor-Konuşma hiyerarşisine göre hazırlanmış bir sistem analizi yapar ve buna göre kişinin hangi alanda bozukluğu olduğu belirlenir. Terapi planını buna göre yapar.

Dil Konuşma Uzmanlarımız, bireyin iletişim bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve sağaltımı konularında size yardımcı olur. Klinik ve eğitsel programlar hazırlar, geliştirir, terapi programları uygular. Elde ettiği sonuçları değerlendirir. Ailelere ve ilgili meslek gruplarına danışmanlık yapar. Kurumumuzda Ücretsiz Eğitim imkanından faydalanmak için Bize Ulaşın

İletişime Geç

Dil konuşma terapilerinde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporlarında belirtilen modüllere göre eğitim verilir. Ram Raporlarında Dil konuşma problemi olan bireyler için uygun görülen modüller için ilgili modüle tıklayıp daha fazla bilgi alabilirsiniz.