Bedensel Engel

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olur.

Bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir. Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve
fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Engeller hayallere engel değildir. Bedensel Engelli grafik sanatçısı Jusuf Badi’nin çalışması.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır. Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler aşağıda sıralanmıştır

Serebral Palsi
Spastik Tip – Atetoit Tip – Ataksik Tip – Hipotonik Tip – Karışık Tip –

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli
Hastalıklar
Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.

Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik


Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması)


Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel)


Doğuştan Kas Hastalıkları


Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları


Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri