Bireylerin konuşma organlarının uyumlu ve ardışık hareketleriyle belli bir dile ait konuşma seslerini; harfleri, kelimeleri, cümleleri doğru telaffuz etme becerisine sesletim (artikülasyon) denir. Dil kurallarına uymama problemi bilişsel ve bilgisel problemlere sebep olur. Pusula Hayat Özel Eğitim Kurumunda bireylerin dil konuşma bozukluklarının giderilmesi ve yeni kazanımlar elde etmesi için ücretsiz eğitim programları bulunmaktadır. Dil konuşma terapistlerimizin eğitim programıyla sesletim ve ses bilgisi bozuklarının giderilmesi mümkündür.

Dil Konuşma Bozukluğu

Konuşmanın temelini oluşturan dil kurallarına ait bilgiyi (sesbilgisini/fonoloji) edinme güçlüğüdür.

Sesletim ve Ses Bilgisi Eğitim Programımızda bireylerin;

  • Sözcük ve cümleleri doğru vurgu ve entonasyon (Ezgi) ile üretmesi
  • Ses bilgisel farkındalığı edinmesi,
  • Hedef ses birimini doğal konuşmada kullanması,
  • Hedef ses birimini cümle içinde doğru kullanması,
  • Ses birimlerini dil kurallarına uygun olarak dizmesi,
  • Ses birimlerden sözcükler oluşturması,
  • Günlük yaşamda anlaşılır ve net biçimde konuşma
Pusula Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde, Sesletim ve Ses Bilgisi eğitim modülünü, dil konuşma bozuklukları eğitim programımızdan faydalanabilirsiniz.

İletişime Geç