Dil Konuşma bozukluklarının en yaygın olanlarından sesletim ve ses bilgisi problemi bireylerin iletişim kurma aşamasında tek başına görüleceği gibi farklı nedenlere bağlı olarak da (yarık dudak- damak, işitme engeli, serebral palsi, ve
nörolojik bozukluklar vb.) gözlenmektedir. Sesletim ve ses bilgisi bozuklukları olan çocuklarda genellikle fonolojik süreçlerin aşama ve sırasının beklenen yaş düzeyine göre gecikmesi ayrıca sınırlı ses dağarcığı gözlenir.

Bireylerin tümüne aynı eğitim programı uygulanmamalıdır. Her birey sesletim bozukluluğunun nedenine bağlı olarak farklı programlarla eğitim görmelidir.

Bazı bireylerde ses bilgisel gelişimde gecikmenin yanı sıra olağan dışı, alışılmadık ses değişiklikleri ile hata örüntüleri gözlenir. Bazı bireylerin hata örüntülerinde ise ileri derecede sapma görülür. Bu hatalar, bireylere özgü bireysel farklılıklar, alışılmadık ve tutarsız kullanımlar içerir. Böyle hatalar yapan bireyler ses birimlerin dildeki anlam değiştirme görevlerini kavrayamamış olduklarından ses birimleri sözcüklerde gelişi güzel dizerler.

Örneğin, “kapı” sözcüğü “tapı” olarak söylenir, “k” sesi yerine “t” sesi konur, ama “k” sesi içermeyen “top” sözcüğünü birey “kop” olarak sesletebilir ve “k” sesi söylenebilir.

Bu tür hata örüntüleri konuşmalarının anlaşılırlığını olumsuz etkiler. Bu bireyler hatalarının farkında değillerdir. Ses birimleri kurallarına uygun olarak dizmede güçlüğü olan bireylerin eğitiminde, bireylerin yaşı, bilişsel ve fiziksel özelliklerinin dikkate alınması önemlidir.

Çocuğum Düzgün Konuşabilir mi?

Evet konuşabilir. Dil Konuşma Terapistlerinin destek eğitim sürecinin sonunda bireyin hava akışını doğru yönlendirmesi, konuşmaya yardımcı organları (yüz, çene, dil, diş, damak, diş yuvası, yumuşak damak vb.) uygun pozisyonlarda yerleştirerek doğru kullanması, konuşma seslerini sesletim yeri, biçimi ve ötümlülük özellikleri açısından doğru üretmesi (uygun ton, hız ve sürede), farklı durum ve ortamlarda akıcı bir şekilde konuşması sağlanabilmektedir.

İletişime Geç

Çocuğum ne zaman Konuşur?

Eğitim desteği süreci boyunca, aile ile iş birliği yapılmalıdır. Bu doğrultuda ailenin;
bireyin sesletim ve ses bilgisi bozukluğu hakkında bilgilendirilmesi, evde ve farklı
ortamlarda yapılması gereken çalışmaların anlatılması ve gösterilmesi, sonrasında bu açıdan gerekli kontrollerin yapılması gereklidir. Bireyin/ ailenin eğitim programına güvenmesi ve yeterince sorumluluk alması önemlidir.

Unutulmamalıdır ki Dil Konuşma Problemi olan bireylerin konuşma bozukluklarının giderilmesinde süre verilememektedir. Bireyin bozukluklarını gidermesi bir kaç ay sürebileceği gibi bir kaç yıl da sürebilmektedir.

Birey ve aile, eğitim planını uygulamaya istekli ve kararlı olmalıdır. Bireyin eğitim planında yer alan hedeflere ulaşması için aile desteğinin maksimum düzeyde sağlanması önemlidir. Bu amaçla ailenin bireyle yapılan eğitim oturumlarını izlemesi sağlanmalı ve bunun için gerekli ortam düzenlemeleri yapılmalıdır. Destek eğitim alan bireyin yaşının küçük olması veya birden fazla engelinin olması durumunda ailenin eğitim sürecine daha etkili biçimde katılması gerekir.

Bireyin sosyal etkinliklere katılımı ve sosyal ortamlarda bulunması teşvik edilmelidir. Sözel iletişimi desteklenmelidir. Birey ile ilgili varsa diğer eğitimcilerle (okul öğretmeni ) iş birliği yapılmalı, bu eğitimcilere sesletim ve ses bilgisi bozukluklarının nedenleri hakkında bilgi verilmeli ve bu konuya yönelik desteği nasıl sağlayacakları konusunda önerilerde bulunulmalıdır.

İletişime Geç