Orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi, bireysel gereksinimlerine ve beceri seviyelerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu çocuklar, öğrenme süreçlerinde belirli bir düzeyde desteğe ihtiyaç duyarlar ve öğrenmeleri için farklı öğrenme yöntemleri ve öğretim teknikleri kullanılmalıdır.

Ayrıca, bu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri de önemlidir. Okulda, evde ve sosyal ortamlarda çocuklarla iletişim kurarak, işbirliği yaparak ve takım çalışması yaparak bu becerileri geliştirmek mümkündür. Özellikle, sosyal etkileşimler konusunda desteğe ihtiyaç duyan bu çocuklar, sosyal becerilerini geliştirmek için etkinliklere katılmaya teşvik edilmelidir.

Bu çocuklar için özel eğitim programları, öğrenme zorluklarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu programlar, özel eğitim öğretmenleri tarafından yürütülmekte ve çocukların öğrenme ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır.

Öğretmenler, öğrenme hedeflerini belirleyerek, öğrenme materyallerini özelleştirerek, öğrenme süreçlerini gözlemleyerek ve öğrencilerin gelişimlerini takip ederek, öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışırlar.

Özetle, orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır. Bu çocuklar için özel eğitim programları ve öğretim teknikleri kullanarak, çocukların öğrenme ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunabilir. Ayrıca, ailelerin ve diğer destekleyici hizmetlerin desteği de önemlidir.

Öğretmenlere Öneriler

Kısa ve basit konulara  çocuk alıştırılmalıdır. Olumsuzdan daha çok olumlu ifadeler kullanılmalıdır.
Etkinlikler seviyeye uygun, somut ağırlıklı ve basit olmalıdır

Aileye Öneriler

Var olan yeteneklerini en iyi kullanılabilir duruma getirilmeli
Çocukların toplumla etkileşmesine ve değişik yaşantılarda bulunmasına olanak sağlanmalı