Hafif düzey zihinsel yetersizlik, zihinsel işlevlerin belirli bir düzeydeki azalmayla karakterize edildiği bir durumdur. Zihinsel yetersizlik, bireyin öğrenme, problem çözme, dil kullanımı, bellek, dikkat, sosyal beceriler ve diğer zihinsel işlevlerinde önemli bir kısıtlama yaşadığı anlamına gelir.

Hafif düzey zihinsel yetersizlik, IQ seviyesinin 50-69 arasında olduğu bir durumdur. Bu bireyler, günlük yaşam aktivitelerinde belirli bir düzeyde bağımsızlığa sahip olsalar da, özellikle karmaşık görevlerde, öğrenme, problem çözme ve diğer zihinsel işlevlerde zorlanabilirler.

Hafif düzey zihinsel yetersizlik olan bireylerin tedavisi, özellikle eğitim ve destek programlarına odaklanır. Bu programlar, bireyin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye ve özgüvenlerini artırmaya yardımcı olabilir.

Hafif derecede zihinsel engele sahip olan çocuklar eğitsel sınıflandırmaya göre “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuk” olarak isimlendirilmektedir.

HAFİF DERECELİ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Hafif derecede zihinsel engelli çocukların eğitimleri genellikle normal ve özel sınıflarda gerçekleşmektedir.

Zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 0-3 yaşlar için uyaran sınıflar uygulaması yapılmaktadır

Daha Fazla Bilgi