Hafif derecede zihinsel engelli çocukların eğitimleri genellikle normal ve özel sınıflarda gerçekleşmektedir. Zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 0-3 yaşlar için uyaran sınıflar uygulaması yapılmaktadır.

Hafif dereceli zihinsel engelli çocukların eğitiminde Okul öncesi, İlkokul 1.Devre, İlkokul 2.Devre ve Ortaokul ile Lise olmak üzere 4 dönem vardır.

1)    Okul öncesi dönem:

Çocuğa ileride akademik öğrenmeler için gerekli olacak hazırlık becerileri kazandırılmaktadır.


2) İlkokul 1. Devre (6 – 10):

Bu çocuklar için genellikle üç tür yerleştirme yaklaşımı vardır.
Normal sınıfa devam etme; gezici öğretmen ya da kaynak öğretmenin yardımıyla.
Özel sınıfa yerleşme; bazı okul çalışmalarında normal sınıfa katılmayla
Özel sınıfa tam olarak yerleşme

Bu devrede akademik çalışmalara ne kadar yer verileceği, çocuğun durumuna ve sosyal becerilere bağlıdır.


3) İlkokul 2. Devre (9 -13):

II. devre eğitim programlarında çocuğun fiziksel, sosyal ve kişisel çevresini tanıması ve uyum sağlamasının yanında, işlevsel akademik beceriler (okuma, yazma ve aritmetik) kazanmasına ağırlık verilmektedir


4) Ortaokul ve Lise (13 -18):

Ortaokul ve lise programlarında hazırlık çalışmalarına verilen önem azalırken, işlevsel akademik becerilere, bunun yanı sıra sosyal ve iş becerilerine verilen önem artmaktadır

  • Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğu bu özrü ile kabullenmeli,
  • Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun eğitiminde sabır ve hoşgörü göstermelidir.


Aileye öneriler

  • Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğu bu özrü ile kabullenmeli,
  • Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun eğitiminde sabır ve hoşgörü göstermelidir.

Öğretmenlere öneriler

  • Eğitilebilir zihinsel engelli çocuktan kapasitesi üzerinde başarı beklenilmemeli,

Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun kavrama ve anlaması normal çocuklardan zayıf olduğu için öğretirken somut materyallerden yararlanılmalıdır