Akıcı Konuşma

Akıcı konuşma bozukluğu, sözel ifade akıcılığının bozulmasıdır. Akıcılıkta ortaya çıkan ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar, bloklar, uygun olmayan duraklamalar, düzeltmeler konuşmanın akışını etkiler. Konuşma sırasında sözcük içi takılmalar olabileceği gibi sözcük arası takılmalar da görülebilir. Dil ve konuşma bozuklukları içerisinde en yaygın görülen türlerden biri akıcı konuşma bozukluğudur. Gelişimsel ve edinilmiş olarak iki başlıkta incelenir. Edinilmiş bozukluklar psikojenik ve nörojenik akıcılık bozuklukları olup, görülme sıklıkları en düşük olan akıcılık bozukluklarıdır. Bu nedenle araştırmalar ve terapiler gelişimsel kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma üzerine yoğunlaşmıştır.

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları eğitim programımızda; konuşmasında akıcılık sorunu yaşayan her yaştan bireylere değerlendirme, danışma ve terapi hizmetleri sunuyoruz. Sözel iletişim teknikleri; göz kontağı kurma, dinleme, karşılıklı konuşmayı, sürdürme, sonlandırma, konuşma sırası alma, zamanlama gibi becerilerdir. Akıcı konuşma bozukluğu olan bireylerde sözel iletişim tekniklerini kullanmada yetersizlik görülebilir.

Hızlı – Bozuk Konuşma Bozukluğu

Konuşmanın normal olmayan bir hızda ve düzensiz olması olarak kısaca tanımlanan hızlı ya da bozuk konuşma en çok rastlanan dil konuşma bozukluklarındandır.

Çocuğum Çok Hızlı Konuşuyor?

Hızlı-bozuk konuşma da kekemelik gibi bir konuşma akıcılığı bozukluğudur ancak kekemelikten farklıdır. Aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içeren bir konuşma bozukluğudur. Hızlı-bozuk konuşmada da konuşmanın normal akışında aşırı derecede kırılmalar görülür ve buna aşırı hızlı konuşma, düzgün olmayan tempo, yanlış/eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamama de eşlik edebilir. Hızlı ve Bozuk konuşmanın yavaşlatılması, akıcısızlıkların azaltılması, farkındalığın ve dil organizasyonunun arttırılmasına yönelik terapiler uygulanmaktadır.

Pusula Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde, Akıcı Konuşma bozuklukları, dil konuşma bozuklukları eğitim programımızdan faydalanabilirsiniz.

 Bir başka akıcılık bozukluğu olan dağınıklık, konuşma netliği veya akıcılıkta bozulmalara neden olan algılanan hızlı veya düzensiz bir konuşma hızı ile karakterize edilir.

Akıcı Konuşma Eğitim Programımızda bireylerin;

  • Konuşma sırasında konuşma ile solunum uyumu sağlanması
  • Konuşma hızını ve ritmini ayarlayarak konuşması
  • Konuşma sırasında konuşmayı kolaylaştıracak şekilde beden kontrolünü sağlaması
  • Sözcük arası takılmaları olmadan konuşması
  • Konuşmaya istekli olması
  • Farklı ortam ve durumlarda akıcı konuşması
  • Sözcük içi takılmaları olmadan konuşma

Kazanımlarının gerçekleşmesi beklenir.

Daha Fazla Bilgi ve Değerlendirme için:

İletişime Geç