Ağır düzey zihinsel yetersizlik, zihinsel işlevlerde ciddi düzeyde azalma gösteren bir durumdur. Bu yetersizlik düzeyi, hafif ve orta düzey yetersizlikten daha ağır bir düzeydedir. Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin, öz bakım becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri konusunda önemli ölçüde desteğe ihtiyaçları vardır.

Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin IQ seviyeleri 20-34 arasındadır. Bu bireyler, anlamlandırma, bellek, sözel ve işitsel işleme, algılama, dikkat ve benzeri temel zihinsel işlevler konusunda önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Dil becerileri de sınırlıdır ve ifade edebilirler ancak karmaşık düşünceleri ifade etmekte zorlanırlar.

Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin tedavisi, destekleyici hizmetler ve bakım ile birlikte özel eğitim programlarını içerir. Bu programlar, bireylerin temel öz bakım becerilerini öğrenmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine, günlük aktivitelerini yapmalarına ve işlevsel becerilerini artırmalarına yardımcı olur.

Bu bireylerin tedavisi ve eğitimi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve aileler, öğretmenler, doktorlar ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında işbirliği yapmayı içerir. Ayrıca, destekleyici teknolojiler ve terapiler de kullanılabilir, ancak tedavi ve eğitim programları bireysel gereksinimlere uygun olarak tasarlanmalıdır.

Özetle, ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin tedavisi ve eğitimi, özel eğitim programları ve destekleyici hizmetler ile birlikte multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu bireylerin temel öz bakım becerilerini öğrenmeleri, işlevsel becerilerini artırmaları ve günlük aktivitelerini yapabilmeleri için destek sağlanması gereklidir.

Ağır Düzey Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocukların Eğitimi Nasıl Olmalıdır?