Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi, özel bir yaklaşım ve dikkat gerektirir. Bu çocuklar, öğrenme süreçlerinde diğer çocuklara göre daha yavaş olabilirler ve bazı durumlarda öğrenme engelleri nedeniyle öğrenme sürecinde daha fazla destek ve tekrar gerektirebilirler. Aşağıda, ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

  • Bireyselleştirilmiş eğitim programları: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar için eğitim programları, bireyselleştirilmiş olmalıdır. Her çocuğun öğrenme düzeyi ve hızı farklı olduğundan, öğrenme hedefleri, öğrenme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri de bu farklılıklara göre ayarlanmalıdır.
  • Uzmanlaşmış eğitmenler: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar için eğitim veren öğretmenler, bu alanda uzmanlaşmış eğitmenler olmalıdır. Bu uzmanlar, çocukların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış öğrenme materyalleri ve eğitim teknikleri geliştirebilirler.
  • Görsel materyaller: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar, genellikle görsel öğrenme ile daha iyi uyum sağlarlar. Bu nedenle, öğretmenler, görsel materyaller kullanarak konuları daha anlaşılır hale getirmelidirler.
  • Pozitif pekiştirme: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar, öğrenme sürecinde daha fazla teşvik ve pozitif pekiştirmeye ihtiyaç duyabilirler. Öğretmenler, çocukların özgüvenlerini artırmak için başarılarını takdir etmeli ve takdir etmelidirler.
  • Günlük yaşam becerileri: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar, öğrenme sürecinin yanı sıra, günlük yaşam becerilerini de öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenler, öğrencilerin öz bakım becerilerini, sosyal becerilerini ve ev işlerinde kullanabilecekleri becerilerini geliştirmek için çalışmalıdırlar.
  • Aile işbirliği: Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde ailelerin işbirliği

Ağır derecede zihinsel engeli olan çocukların okul öncesi dönemde motor becerileri ve sözel iletişimi oldukça zayıftır. Temizlik, özbakım becerilerinde başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak eğitimle bazı basit işleri kontrol altına alabilirler.

Engelli çocuğunuzu dışarıya çıkarmanız, normal yaşıtlarının ev dışı ortamlarda görerek, yaşayarak öğrendiklerini onun da öğrenmesi için gereklidir.

Aileye Öneriler